Kalite Çevre ve İş Politikamız

Temelini insana ve doğaya saygının oluşturduğu bir Redif Nurel kuruluşu olan Nurel İnşaat, Mimarlığını yaptığı tüm projelerde;

  • Müşterinin beklentilerini dikkate alarak, müşteri memnuniyetini sürekli kılmayı, inşaat kalitesini arttırmayı ve kalite kontrol sistemini çağın gerektirdiği normlarda maksimum seviyede uygulamayı,
  • Mühendislik ve mimari alanlarda uygulanan son teknoloji gelişmeleri yakından takip ederek kalitesini sürekli arttırmayı,
  • İşi söz verilen zamanda teslim etmeyi
  • Her seviyedeki profesyonel çalışanları ile projelerimizi sürdürürken, çalışanların bilgilerini sürekli güncel kılmayı,
  • Yürürlükte bulunan yasalarda geçen çevre ve İş Sağlığı ve Güvenliği riskleri ile ilişkili tüm yasal şartlara uymayı ve uygunluğunu takip etmeyi,
  • Güvenli çalışma alanları yaratarak gerek ofislerimiz gerekse şantiyelerimizin iş kazalarını minimuma indirmeyi,
  • Doğal kaynak kullanımını dikkate alarak ofis ve şantiyelerimizde doğaya duyarlı çalışmalar yapmayı taahhüt eder.
logo